Privacy Header
Disclaimer

Disclaimer KlokGroep

Website & E-mail

Het materiaal en de diensten op deze website worden auteursrechtelijk beschermd en/of worden beschermd door andere wetten ten aanzien van intellectuele eigendom en welk ongeautoriseerd gebruik van de materialen of diensten dan ook kan een schending betekenen van dergelijke wetten.


Behalve waar dit specifiek wordt toegestaan in dit document, mag geen enkel deel van de informatie of documenten op deze site worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KlokGroep BV.

Copyright ©2015 KlokGroep BV, alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.


E-mail
Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van KlokGroep BV en alle aan haar gelieerde ondernemingen zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan KlokGroep BV geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van het e-mail bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van het bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, verzoekt KlokGroep BV u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst KlokGroep BV u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van het bericht (inclusief bijlagen).