Disclaimer

Website

Het materiaal en de diensten op deze website worden auteursrechtelijk beschermd en/of worden beschermd door andere wetten ten aanzien van intellectuele eigendom en welk ongeautoriseerd gebruik van de materialen of diensten dan ook kan een schending betekenen van dergelijke wetten.

Behalve waar dit specifiek wordt toegestaan in dit document, mag geen enkel deel van de informatie of documenten op deze site worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KlokGroep BV.

Copyright © 2013 KlokGroep BV, alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

E-mail

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van KlokGroep BV en alle aan haar gelieerde ondernemingen zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan KlokGroep BV geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van het e-mail bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van het bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, verzoekt KlokGroep BV u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst KlokGroep BV u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van het bericht (inclusief bijlagen).

All e-mail messages (including attachments) are given in good faith by KlokGroep BV and/or its affiliates. KlokGroep BV cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in these message (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of KlokGroep BV. The information contained in messages (with attachments) from KlokGroep BV and/or its affiliates may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by KlokGroep BV to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by KlokGroep BV that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is strictly prohibited and unlawful.